Day: January 13, 2022

เครื่องคัดแยก

เครื่องคัดแยกข้าวสาร ข้าวเปลือก ดีอย่างไร เป็นเครื่องจักรแบบไหนเครื่องคัดแยกข้าวสาร ข้าวเปลือก ดีอย่างไร เป็นเครื่องจักรแบบไหน

แม้ว่า ข้าวไทย ของเราจะเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมายาวนานแต่ในปัจจุบันนี้กลับพบกับปัญหาการแข่งขันของตลาดโลกทั้งด้านราคาและคุณภาพ ผู้ประกอบการต้องหาวิธีเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงยกระดับคุณภาพข้าวให้ได้ทัดเทียมตามมาตรฐานสากล วันนี้เราจะพูดถึงเครื่องจักร นวัตกรรมที่ทันสมัยสุดล้ำอย่าง เครื่องคัดแยกข้าวสาร เครื่องคัดแยกข้าวเปลือก มาดูกันว่ามีข้อดีอย่างไรและเป็นเครื่องจักรแบบไหน การเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกมักจะเต็มไปด้วยสิ่งเจือปนต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถเก็บเกี่ยวหรือการใช้คนเก็บเกี่ยวก็ตามเช่น ฝุ่น หิน ดิน เศษหญ้า เศษฟาง เมล็ดวัชพืช แกลบ กิ่งไม้ ดอกหญ้า กรวด ฯลฯ สิ่งเจือปนเหล่านี้ทำให้ข้าวไม่มีคุณภาพ เมื่อลูกค้านำไปบริโภค ทำให้สารอาหารลดน้อยลงและยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วย แต่เมื่อมีเครื่องคัดแยกข้าวสารหรือเครื่องคัดแยกข้าวเปลือกเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต จึงสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวสารให้ได้ตามความต้องการของผู้ประกอบการ อย่างเช่น